Language Assistance: Romanian

Holzer Health System se conformează legilor Federale privind drepturile civile și nu discriminează pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului. ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la 1-740-441-3392.

To Top